KONTAKT

Kontakta ordförande via telefon eller e-post: info@brfborje.se
För kontaktinformation till styrelsen se "för medlemmar"

FELANMÄLAN

Upplands Boservice 
Har hand om fastighetens skötsel.
Fastighetsskötare Björn Sundström, tel. 073 022 28 54
Upplands Boservice växel 018-18 74 00, www.boservice.se

Bravida 
El, VS och ventilation, Jourtelefon: 018-10 04 10, http://www.bravida.se/ 

KONE
Garageport, tel: 018-50 63 30

Uppsala Hiss AB
Fel på hissen anmäls på telefon 018-55 05 60
 

KArta