KONTAKT

Kontakta ordförande via telefon eller e-post: info@brfborje.se
För kontaktinformation till styrelsen se "för medlemmar". Lösen på hemsidan är samma som portkoden.

FELANMÄLAN

Upplands Boservice 
Har hand om fastighetens skötsel.
Fastighetsskötare Björn Sundström, tel. 073 022 28 54
Upplands Boservice växel 018-18 74 00, www.boservice.se

Bravida 
El, VS och ventilation, Jourtelefon: 018-10 04 10, http://www.bravida.se/ 

KONE
Garageport, tel: 018-50 63 30

Uppsala Hiss AB
Fel på hissen anmäls på telefon 018-55 05 60
 

KArta